Om oss

Vi har kunskapen och erfarenheten som krävs för att kunna tillmötesgå kundernas krav inom markstensläggning, minimaskiner, materialhantering, service och montage.

Pritec Vaculyft AB´s ägare har varit i branschen sedan tidigt 80-tal, först som anställda hos uppfinnaren av TUBE*-lyften och därefter startade man eget företag 1987. Detta innebär att vi har otroligt mycket kunskap och erfarenhet om lyft och materialhantering, speciellt vakuum och TUBE-lyften. Vi tillverkar och producerar i moderna maskiner i fräscha lokaler med ergonomi och miljö i focus. Kunnig och erfarenhet personal värnar för produkter som håller hög kvalitet och ger ekonomiska och ergonomiska fördelar för slutanvändare/kund.

Pritec Vaculyft AB är ISO certifierade enligt 9001:208, 14001:204 och  EN 090-1.

Pritec Vaculyft AB konstruerar och ritar i Catia V5 och Autodesk Inventor.

*(TUBE-lyften är en svensk uppfinning och bygger på vakuum och som både håller och lyfter med samma vakuum.)

Kvalitéts- och miljöpolicy

Pritec Vaculyft AB är specialister på lyft och materialhantering. I nära samarbete med våra kunder/återförsäljare tillverkar och konstruerar vi materialhanteringsprodukter för industrin. Vi utvecklar och tillverkar markstenläggningsmaskiner för entreprenadbranschen. Vi fokuserar på god arbetsmiljö och ergonomi för våra kunders användare.

Kvalitet

  • Våra produkter gör tunga lyft lättare och bidrar till en bättre arbetsmiljö hos våra kunder.
  • Våra produkter ska uppfylla våra kunders krav på tillförlitlighet, ergonomi och totalekonomi.
  • Vi ska arbeta systematiskt för att uppfylla krav som kunder, myndigheter och andra intressenter ställer på oss.
  • Vi strävar efter att ständigt förbättra vårt kvalitetsarbete och våra processer.

Miljö

Vårt miljöarbete utgår från att uppfylla de miljökrav som myndigheter och kunder ställer på

oss. Vårt arbete med ständiga förbättringar och förebyggande av förorening innebär att:

  • När vi utvecklar och konstruerar, ska vi arbeta för att minska vårt spill av råvara och ta hänsyn till produktens energiförbrukning. Restavfall ska sorteras.
  • Vi ska samarbeta med våra leverantörer för att minska miljöpåverkan från frakter och förbrukningsvaror.
  • Vi ska hålla en hög kunskapsnivå avseende våra produkters påverkan på miljön, då får vi ett naturligt handlande med minsta möjliga miljöpåverkan.